• Català
  • Castellano

¿Conoces los puntos débiles de tu negocio?

Workshop de 4 hores amb l’equip directiu de l’empresa on es revisarà el model de negoci actual de l’empresa mitjançant el model Canvas d’ Alexander Osterwalder i s’identificaran les àrees de millora.

L'empresa rep
·         El Model de Negoci actual representat en el model Canvas.

·         Una diagnosi de les eines de comercialització digital de l’empresa.

·         Una reunió amb l’equip de finançament per diagnosticar la situació financera de l’empresa i facilitar l’obtenció del mix de finançament més adient pel seu pla de creixement internacional.

·         Assessors sènior experts en una de les següents àrees: màrqueting i vendes, operacions, organització i rrhh, finances i control de gestió i estratègia, a escollir-ne un, que contribuirà a implementar el projecte de millora.

Fase de definició
Workshop de 4 hores amb l’equip directiu de l’empresa, amb l’objectiu de definir el model de negoci a mig termini i les actuacions de millora a desenvolupar.

L'empresa rep
·         La definició del model de negoci desitjat a mig termini.

·         Un pla amb les principals actuacions de millora a desenvolupar durant la fase d’implementació.

·         Possibilitat per part de l’empresa de realitzar una segona reunió amb l’equip de finançament.

Nuestro Equipo