• Català
  • Castellano

Afronta el reto acompañado por un especialista

El programa contempla com a objectiu capacitar els equips emprenedors de manera que puguin fer front als reptes d’un creixement continuat i assolir el màxim potencial de l'start-up. El programa pretén donar les eines als equips per tal que planifiquin i executin un pla de creixement que les converteixi en empreses competitives globalment i invertibles.

El programa té un enfocament pràctic i amb foment dels contactes, amb l’objectiu d’aconseguir que els equips emprenedors elaborin el seu pla de creixement i l’executin.

El programa ofereix el acompanyament individualitzat d'un tutor amb experiència en fer créixer empreses.

Juntament amb ell el emprenedor fixarà els objectius de creixement a assolir en un any i el pla d'actuació corresponent.

El tutor és la persona que guiarà l'start-up al llarg del programa, orientant a l'equip en l'execució del pla d'actuació i actuant de facilitador de recursos i contactes.

Nuestro Equipo